GDPR

Uncategorised Návštevy: 1623

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Spoločnosť DSCITY. s r.o., rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie GDPR") ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webovej stránky. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania spoločnosťou DSCITY, prípadne objednávateľom webovej stránky (ďalej len "klient"). 

2. ZBER A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť DSCITY sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby klientovi, prípadne údaje, ku ktorých zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ webovej stránky svoj dobrovoľný a preukázateľný súhlas. 
Používaním webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú automaticky na serveroch spoločnosti Webhouse s.r.o.  prípadne na serveroch poskytovateľa webovej platformy Joomla. Účelom spracovania takto získaných údajov je správa systému, zabezpečenie funkčnosti niektorých funkcionalít webu (napríklad e-mailový formulár) a zabezpečenie štatistík návštevnosti webovej stránky pre klienta. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov webovej stránky na účely jej zlepšovania. 
V prípade, že používateľ webovej stránky poskytne klientovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (napríklad potvrdením súhlasu prostredníctvom e-mailového formulára), klient môže so získanými údajmi ďalej pracovať. Spoločnosť DSCITY neručí za to, či spracovanie osobných údajov používateľov klientom vyhovuje platnej legislatíve. Spoločnosť DSCITY môže zabezpečovať klientovi ďalšie služby v oblasti priameho marketingu, ak sa na tom klient a DSCITY vzájomne dohodli. Spoločnosť DSCITY sa zaväzuje, že nebude využívať a spracovávať osobné údaje používateľov v rozsahu väčšom ako je nevyhnutné pre doručenie služby klientovi. 
Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami budú zverejnené na tejto stránke. 

3. BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť DSCITY sa zaväzuje, že bude uchovávať osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti DSCITY a zmluvní partneri, ktorí poskytujú služby klientom v mene spoločnosti DSCITY sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, pričom zverejnené údaje nesmú využívať na žiadny iný účel ako nevyhnutne potrebný k poskytnutiu služby klientovi. Spoločnosť DSCITY využíva v niektorých prípadoch nástroje tretích strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. 

4. SÚBORY COOKIES

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. 
Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia . Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org

 

 

 

 

 

 


Majte prosím na zreteli, že plná funkcionalita tejto stránky nebude dostupná, keď budú cookies zakázané. Odporúčame vám ponechať cookies zapnuté.

Vytlačiť